7 måneder siden

The Lodge Trysil

En milepæl er nådd i byggingen av prosjektet The Lodge Trysil - Glassbroen mellom byggene er på plass!

Det nærmer seg høstferie, og det forventes bra trafikk i Trysil.
Vi i The Lodge Trysil holder visninger i bygg 2 følgende dager.

Onsdag 30.09 kl. 13.00-15.00
Fredag 02.10 kl. 13.00-15.00
Torsdag 08.10 kl. 13.00-15.00
Fredag 09.10 kl. 13.00-15.00

Meld deg på visning til mno@aktiv.no
... Se merSe mindre

En milepæl er nådd i byggingen av prosjektet The Lodge Trysil - Glassbroen mellom byggene er på plass!  Det nærmer seg høstferie, og det forventes bra trafikk i Trysil.
Vi i The Lodge Trysil holder visninger i bygg 2 følgende dager.  Onsdag 30.09 kl. 13.00-15.00
Fredag 02.10 kl. 13.00-15.00
Torsdag 08.10 kl. 13.00-15.00
Fredag 09.10 kl. 13.00-15.00  Meld deg på visning til mno@aktiv.no
Vis flere